<< Повратак на страницу ауто школе

1. Прегледност подразумијева:

2. Стикер-наљепница је:

3. Пројектовањем и градњом нових јавних путева, осим локалних, мора се обезбиједити да поднесу осовинско оптерећење од:

4. Изнад коловоза јавног пута мора да постоји слободан простор у висини од најмање:

5. Возач је:

6. Која је највећа дозвољена брзина кретања за моторна возила која вуку приколицу за становање (караван) или лаку приколицу?

7. Шта утиче на продужење пута кочења? (више тачних одовора)

8. Да ли је возач мотоцикла дужан носити заштитну кацигу за вријеме вожње на путу?

9. Новопроизведена моторна и прикључна возила, након техничког прегледа прије прве регистрације, власници су дужни да одвезу на редован технички преглед?

10. Колико важи регистрација возила чија запремина мотора не прелази 50 ццм?

11. Како се назива уздужни дио коловоза намијењен за саобраћај возила у једном смјеру са једном или више саобраћајних трака?

12. Како дјеца најчешће реагују у саобраћају?

13. Заустављање возила је:

14. Крутом везом (рудом) не смије да се вуче моторно возило:

15. Пјешак је:

16. За који период важи љекарско увјерење о здравственој способности за управљање моторним возилом?

17. Колико коловозних трака има пут са једносмјерним саобраћајем?

18. Помоћу ужета не смије да се вуче моторно возило: (више тачних одовора)

19. Кратко свјетло на бициклу и мопеду мора бити изведено и подешено тако да освијетљени дио равног пута:

20. Како својим понашањем у саобраћају, за вријеме управљања возилом, можете допринијети смањењу саобраћајног ризика? (више тачних одовора)

21. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Како ћете поступити наиласком на овој саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Шта треба избјегавати наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. На коју опасност упозорава овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Како у саобраћајној ситуацији као на слици мора поступити возач возила број 1:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Како у саобраћајној ситуацији као на слици мора поступити возач возила број 1?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. У саобраћајној ситуацији као на слици, који учесник у саобраћају мора сачекати и пропустити другог учесника?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. У саобраћајној ситуацији као на слици којом путањом возач мотоцикла мора извршити радњу скретања улијево?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Да ли је у саобраћајној ситуацији као на слици дозвољено извршти радњу полукружог окретања возилом?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.