1. Наслони за главу на сједиштима у путничким возилима служе за: (више тачних одговора)

2. Саобраћајна трака за спора возила је:

3. Како ћете поступити у ситуацији кад се, за вријеме вожње у насељу, возило јавног градског превоза путника или посебно обиљежено возило којим се обавља организовани превоз дjеце укључује на јавни пут са стајалишта? (више тачних одговора)

4. Возила у саобраћају на путу морају да испуњавају прописане услове у погледу: (више тачних одговора)

5. Упаљено плаво ротационо свјетло на полицијском возилу које је заустављено на коловозу обавезује возаче: (више тачних одговора)

6. Које су најчешће грешке возача због којих се догађају саобраћајне незгоде? (више тачних одговора)

7. Које моторно возило се не смије вући крутом везом (рудом)?

8. Возач који је због неисправности на возилу, саобраћајне незгоде или другог оправданог разлога принуђен да заустави возило на коловозу дужан је: (више тачних одговора)

9. Према чему прилагођавате брзину кретања возила на путевима ван насеља? (више тачних одговора)

10. Шта треба возач учинити прије него што покрене возило? (више тачних одговора)

11. Како ћете поступити на раскрсници уколико је на семафору упаљено жуто трепћуће свјетло, а изнад семафора је истакнут знак „СТОП“?

12. Како су дужни поступити учесници у саобраћају кад наиђу на саобраћајни знак постављен на путу?

13. Која је највећа дозвољена брзина кретања возилом на путу ван насеља, осим на аутопуту, путу резервисаном за саобраћај моторних возила и брзом путу?

14. Моторним возилом у саобраћају на путу може да управља лице:

15. Како ћете поступити када се са возилом приближавате прелазу пута преко жељезничке пруге у нивоу на којем нема уређаја за затварање саобраћаја, нити уређаја за давање знакова којим се најављује приближавање воза? (више тачних одговора)

16. Како треба поступити приликом престројавања возилом из једне у другу саобраћајну траку? (више тачних одговора)

17. Возач возила којем је дат знак за претицање са његове лијеве стране не смије?

18. Како ћете поступити непосредно прије уласка возилом у раскрсницу? (више тачних одговора)

19. Да ли возач може дању да употријеби свјетлосни знак упозорења?

20. На ком одстојању и у ком положају на коловозу морате поставити безбједносни трокут иза заустављеног возила због неисправности?

21. На коју опасност упозорава овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Како ћете поступити приликом наиласка возилом на овлаштено лице које у вашем смјеру кретања даје знак као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Ста означава црвена контролна лампица ако вам се упали за вријеме кретања возилом, као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. На коју опасност упозорава овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Два црвена трепћућа свјетла која се наизмјенично пале на саобраћајном знаку постављеном прије прелаза пута преко жељезничке пруге у нивоу, као на слици, упозоравају на: (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Шта забрањује овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ако се возач аутобуса укључује са аутобуског стајалишта у саобраћај. (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Како требате поступити у саобраћајној ситуацији као на слици приликом приближавања раскрсници? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како требате поступити у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ако на раскрсници скрећете улијево док је на семафору упаљено зелено свјетло?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. У саобраћајној ситуацији као на слици правилно скретање удесно врши:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Како ћете поступити ако се за вријеме управљања возилом нађете у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Како ћете поступити, ако је аутобус, означен као на слици, заустављен на коловозу због уласка и изласка дjеце? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Како требате поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (više tačnih odgovora)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.