1. Које су најчешће очекиване грешке возача под дејством алкохола? (више тачних одговора)

2. Гдjе је забрањено вршити радњу полукружног окретања? (више тачних одговора)

3. Како очекивање опасности утиче на безбједност приликом управљања возилом? (више тачних одговора)

4. Кад на раскрсници возила долазе из супротних смјерова и скрећу улијево возачи се мимоилазе:

5. Пуна уздужна раздjелна линија на коловозу, означава забрану: (више тачних одговора)

6. Шта је насеље?

7. Због чега је управљање под дејством алкохола возилом опасно? (више тачних одговора)

8. Мрежу јавних путева, зависно од њиховог друштвеног и привредног значаја, чине: (више тачних одговора)

9. Како ћете поступити приликом управљања возилом за вријеме јаког вјетра? (више тачних одговора)

10. Кад на путу са двије саобраћајне траке за саобраћај у оба смјера требате управљати возилом што ближе десној ивици коловоза? (више тачних одговора)

11. Допунска свијетлећа зелена стрелица постављена на семафору усмјерена удесно значи:

12. Како ћете поступити ако је аутобус којим се врши организовани превоз дjеце заустављен је на коловозу због уласка дjеце?

13. Колика мора бити најмања ширина слободног пролаза на дијелу пута од заустављеног или паркираног возила до неиспрекидане уздужне линије на коловозу, или до супротне ивице коловоза, или до неке препреке на путу?

14. Зелено трепћуће свјетло служи за?

15. Возило које се на коловозу налази у таквом положају, а његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може закључити да то возило скреће улијево, мора се претицати:

16. Моторним возилом не смије да се вуче? (више тачних одговора)

17. Шта је паркирање?

18. Како се понашају дjеца у саобраћају? (више тачних одговора)

19. У прикључном возилу за становање (камп-приколица) дозвољено је превозити лица?

20. Кад се возачу може изрећи заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од једног до четири мјесеца? (више тачних одговора)

21. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Које значење има овај саобраћајни знак? (više tačnih odgovora)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. На шта вас упозорава црвена контролна лампица на инструмент-табли, ако вам се упали за вријеме кретања возилом, као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Како треба поступити приликом наиласка возилом на овлаштено лице које у вашем смјеру кретања даје знак као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Шта треба избјегавати наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Како ћете поступити приликом наиласка на саобраћајни знак са допунском таблом, уколико настављате кретање возилом право?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Како поступате за вријеме управљања возилом наиласком на овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Како требате поступити у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици уколико управљате црним утомобилом?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Како ћете поступити на раскрсници у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ako je na semaforu upaljeno crveno svjetlo i dopunska strelica za skretanje udesno? (više tačnih odgovora)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Како требате поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (više tačnih odgovora)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Како ћете поступити ако се крећете путем на коме се изводе радови у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици na prelazu puta preko željeznicke pruge u istom nivou kada se crvena svjetla počinju naizmjenicno da pale?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (više tačnih odgovora)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Како ћете поступити на раскрсници у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.