1. Моторно возило које превози опасне материје мора бити обиљежено са предње стране:

2. Моторна возила којима се превозе опасне материје:

3. Возач који управља „скупом возила“ чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг не смије непрекидно управљати возилом:

4. Да ли кандидат за инструктора вожње А категорије може полагати практични дио испита на мотоциклу запремине мотора до 125 ццм и снаге мотора до 11 кW?

5. Међународна возачка дозвола:

6. У којем се периоду обавља редовни технички преглед возила ауто-школе која су старија од 5 година?

7. Лице које је положило возачки испит и коме је издата возачка дозвола за категорију А не смије двије године од дана издавања возачке дозволе управљати возилом на брзом путу брзином већом од:

8. Да ли се, по правилу, од момента пријема до момента предаје опасне материје возач моторног возила смије удаљити од возила?

9. Моторно возило на путу дозвољено је вући: (више тачних одговора)

10. Моторно возило које вуче возило које превози опасне материје, не смије се кретати брзином већом од:

11. Право да управља моторним возилом има лице које испуњава сљедеће услове: (више тачних одговора)

12. Која моторна и прикључна возила морају имати габаритна свјетла?

13. Возача којем је у року од једне године због учињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ одређено најмање седам казнених бодова надлежни орган код којег се води у евиденцији ће:

14. Ако је возач принуђен зауставити или паркирати возило на коловозу са двије саобраћајне траке гдjе се саобраћај одвија у оба смјера: (више тачних одговора)

15. Право да управља моторним возилом за категорије А, Б и БЕ стиче лице које има:

16. Правилник о техничким прегледима подразумијева да су лака возила она возила чија највећа допуштена маса не прелази:

17. Колика је највећа дозвољена ширина мотоцикла са бочном приколицом?

18. Возила која не испуњавају прописане услове у погледу димензија, укупне масе и осовинског оптерећења могу да учествују у саобраћају на јавном путу?

19. Који орган у БиХ издаје овлаштење за издавање међународне возачке дозволе?

20. Шта значи знак „X” у горњем реду идентификационе табле за превоз опасних материја?

21. На коју опасност упозорава овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Kако треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Како ћете поступити наиласком на овој саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Како у саобраћајној ситуацији као на слици мора поступити возач возила број 1:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Како у саобраћајној ситуацији као на слици мора поступити возач возила број 1?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. У саобраћајној ситуацији као на слици, који учесник у саобраћају мора сачекати и пропустити другог учесника?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. У саобраћајној ситуацији као на слици којом путањом возач мотоцикла мора извршити радњу скретања улијево?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Да ли је у саобраћајној ситуацији као на слици дозвољено извршти радњу полукружог окретања возилом?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.