1. Вуча неисправног возила које је натоварено опасним материјама, обавља се помоћу:

2. Ако је одговарајућом методом утврђено да возач у крви има 0,2 г/кг, сматра се да је под дејством алкохола уколико управља возилом: (више тачних одговора)

3. Ако терет на моторном или прикључном возилу са бочне стране прелази више од 20 цм вањску ивицу предњег или задњег свјетла за означавање возила мора се, ноћу, као и дању у случају смањене видљивости, означити свјетлом и катадиоптерима који:

4. На теретном возилу у простору за смјештај терета може се превозити:

5. Ако се на путу крећу два или више возила која превозе опасне материје, одстојање између тих возила не смије бити мање од:

6. Да ли се на возила смију постављати гуме са ексерима?

7. Висина моторних и прикључних возила, укључујући измјењиве надградње за прихватање терета као и свих уређаја који се при вожњи налазе на возилу, може имати максималну вриједност:

8. Да ли је возач мотоцикла дужан носити заштитну кацигу за вријеме вожње на путу?

9. Возача на ванредни љекарски преглед рјешењем упућује:

10. Прегледност подразумијева:

11. Терет који се превози на возилу и прикључном возилу може да пређе најудаљенију тачку на задњој страни возила највише за:

12. Како се назива уздужни дио коловоза намијењен за саобраћај возила у једном смјеру са једном или више саобраћајних трака?

13. Ширина моторних и прикључних возила, укључујући измјењиве надградње за прихват терета, као и свих уређаја који се при вожњи налазе на возилу, изузимајући уређаје за чишћење снијега и возила намијењених за зимско одржавање путева, може бити максималне вриједности:

14. Возач је:

15. Терет на возилу не смије да пређе најудаљенију тачку на предњој страни возила за више од:

16. Да ли се у затвореном простору возила које се не може отворити изнутра смију превозити лица?

17. Вуча натовареног теретног возила са прикључним возилом или без прикључног возила, односно трактора са прикључним возилом дозвољена је само: (више тачних одговора)

18. На трактору за вријеме вожње по јавном путу мора бити упаљено:

19. Лице које је положило возачки испит и коме је издата возачка дозвола за категорију возила А, Б или Ц1 не смије двије године од дана издавања возачке дозволе управљати возилом на аутопуту брзином већом од:

20. Возач не чини повреду прописа ако терет на возилу којим управља прелази најудаљенију тачку на предњој страни возила: (више тачних одговора)

21. Којим возилима је дозвољено кретање путем означеним овим саобраћајним знаком?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Које значење има знак који даје овлаштено лице на раскрсници?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Када це возач који управља возилом које превози опасне материје користити овај знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Којим возилима је забрањено кретање путем означеним овим саобраћајним знаком?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Двострука испрекидана линија служи за обиљежавање:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како у саобраћајној ситуацији као на слици мора поступити возач возила број 2?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Којим возилима у саобраћајној ситуацији као на слици није дозвољен пролаз на раскрсници?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.