1. Моторна возила којима се превозе опасне материје:

2. Који орган у БиХ издаје овлаштење за издавање међународне возачке дозволе?

3. Јавни превоз у друмском саобраћају:

4. Кад се возачу може изрећи заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од једног до четири мјесеца? (више тачних одговора)

5. шта значи знак „X” у горњем реду идентификационе табле за превоз опасних материја?

6. Како се понашају дjеца у саобраћају? (више тачних одговора)

7. Моторно возило које превози опасне материје мора бити обиљежено са предње стране:

8. Моторним возилом не смије да се вуче? (више тачних одговора)

9. У поткатегорију Ц1 убрајају се моторна возила за превоз терета чија је највећа дозвољена маса:

10. Зелено трепћуће свјетло служи за?

11. У категорију Ц убрајају се моторна возила за превоз терета чија је највећа дозвољена маса:

12. Како ћете поступити ако је аутобус којим се врши организовани превоз ђеце заустављен на коловозу због уласка дjеце?

13. Опасне материје могу да превозе само лица која су, поред других законом прописаних услова: (више тачних одговора)

14. Кад на путу са двије саобраћајне траке за саобраћај у оба смјера требате управљати возилом што ближе десној ивици коловоза? (више тачних одговора)

15. Возач који управља „скупом возила“ чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг не смије непрекидно управљати возилом:

16. Мрежу јавних путева, зависно од њиховог друштвеног и привредног значаја, чине: (више тачних одговора)

17. Међународна возачка дозвола:

18. Шта је насеље?

19. Лице које је положило возачки испит и коме је издата возачка дозвола за категорију А не смије двије године од дана издавања возачке дозволе управљати возилом на брзом путу брзином већом од:

20. Кад на раскрсници возила долазе из супротних смјерова и скрећу улијево возачи се мимоилазе:

21. Моторно возило на путу дозвољено је вући: (више тачних одговора)

22. Тахограф је уређај у возилу који биљежи: (више тачних одговора)

23. Право да управља моторним возилом има лице које испуњава сљедеће услове: (више тачних одговора)

24. На којем нагибу паркирна кочница „скупа возила“ мора обезбиједити непокретност цијелог скупа возила, а да притом скуп возила не буде кочен на други начин?

25. Возача којем је у року од једне године због учињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ одређено најмање седам казнених бодова надлежни орган код којег се води у евиденцији ће:

26. На којем нагибу паркирна кочница моторног односно прикључног возила мора обезбиједити непокретност возила оптерећеног до највеће допуштене масе?

27. Право да управља моторним возилом за категорије А, Б и БЕ стиче лице које има:

28. Колика су највећа дозвољена осовинска оптерећења за појединачне погонске осовине?

29. Колика је највећа дозвољена ширина мотоцикла са бочном приколицом?

30. Колика је највећа дозвољена ширина возила са сталним или измјењивим климатизованим надградњама чији су бочни зидови укључујући и топлотну изолацију минималне дебљине 45 мм?

31. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Како треба поступити наиласком на ове ознаке на коловозу? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како треба поступити наиласком на ове ознаке на коловозу?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

41. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

42. Које возило це у саобраћајној ситуацији као на слици посљедње проћи кроз раскрсницу?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

43. Како треба поступити у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

44. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ако кретање возилом настављате право, на раскрсници путева исте важности на којој уређаји за давање свјетлосних саобраћајних знакова нису у функцији? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

45. У саобраћајној ситуацији као на слици возач возила које се налази у средњој саобраћајној траци: (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

46. У саобраћајној ситуацији као на слици, возач камиона приликом вршења радње кретања возилом уназад мора да се креће:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

47. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

48. Којој врсти саобраћајних знакова припада постављени саобраћајни знак на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

49. Како треба поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ako vozilom prolazite pored dva postavljena saobraćajna znaka?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

50. У саобраћајној ситуацији као на слици учесници у саобраћају ће проћи кроз раскрсницу сљедећим редослиједом:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/50
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.