1. Највећа дозвољена маса скупа возила Ц1Е поткатегорије не смије прећи:

2. Да ли за вријеме управљања возилом категорија Ц и Д возач смије да има алкохола у крви?

3. Кандидат за возача ЦЕ категорије може полагати испит из управљања моторним возилом ако прикључно возило има носивост од:

4. Највећа дозвољена дужина скупа возила који се састоји од аутобуса и приколице износи:

5. Колико је вријеме трајања испита из управљања моторним возилом за поткатегорију Ц1?

6. Терет који се превози на возилу и прикључном возилу може да пређе најудаљенију тачку на задњој страни возила највише за:

7. Колико кандидата за возача Д категорије може испитати испитивач током једног дана?

8. У поткатегорију Ц1 убрајају се моторна возила за превоз терета чија највећа дозвољена маса не прелази:

9. Кандидат за возача ДЕ категорије може полагати испит из управљања моторним возилом ако приколица има највећу дозвољену масу од:

10. Ширина моторних и прикључних возила, укључујући измјењиве надградње за прихват терета, као и свих уређаја који се при вожњи налазе на возилу, изузимајући уређаје за чишћење снијега и возила намијењених за зимско одржавање путева, може бити максималне вриједности:

11. У којем случају аутобус, осим аутобуса за градски саобраћај, мора бити опремљен са кочним антиблокирајућим системом (АБС) (више тачних одговора)?

12. Терет на возилу не смије да пређе најудаљенију тачку на предњој страни возила за више од:

13. Ако је возач принуђен зауставити или паркирати возило на коловозу са двије саобраћајне траке гђе се саобраћај одвија у оба смјера: (више тачних одговора)

14. Вуча натовареног теретног возила са прикључним возилом или без прикључног возила, односно трактора са прикључним возилом дозвољена је само: (више тачних одговора)

15. Да ли стоп-свјетла могу свијетлити у случају када возач користи ретардер?

16. Лице које је положило возачки испит и коме је издата возачка дозвола за категорију возила А, Б или Ц1 не смије двије године од дана издавања возачке дозволе управљати возилом на аутопуту брзином већом од:

17. Колика је највећа дозвољена дужина аутобуса са двије осовине укључујући и припадајуће дијелове који се могу скинути?

18. Која моторна и прикључна возила морају имати габаритна свјетла?

19. У којем се периоду обавља редовни технички преглед возила ауто-школе која су старија од 5 година?

20. Моторно возило које вуче возило које превози опасне материје, не смије се кретати брзином већом од:

21. Правилник о техничким прегледима подразумијева да су лака возила она возила чија највећа допуштена маса не прелази:

22. Клинасти подметачи обавезни су за сва моторна и прикључна возила чија највећа допуштена маса прелази:

23. Да ли кандидат за инструктора вожње А категорије може полагати практични дио испита на мотоциклу запремине мотора до 125 ццм и снаге мотора до 11 кW?

24. Колико кутија прве помоћи мора имати аутобус са више од 25 мјеста за сједење?

25. Укупно дневно вријеме управљања аутобусом у међуградском саобраћају не смије бити дуже од:

26. Да ли се, по правилу, од момента пријема до момента предаје опасне материје возач моторног возила смије удаљити од возила?

27. Возила која не испуњавају прописане услове у погледу димензија, укупне масе и осовинског оптерећења могу да учествују у саобраћају на јавном путу?

28. Када прикључна возила морају бити обиљежена ознакама за дуга прикључна возила? (више тачних одговора)

29. Возач који управља аутобусом или теретним моторним возилом или скупом возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг не смије непрекидно управљати возилом дуже од 4,5 х, након чега мора да користи одмор у трајању од:

30. Када теретно моторно возило (осим тегљача намијењених за вучу полуприколица) мора бити обиљежено ознаком за тешко моторно возило?

31. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Које значење има овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Које значење има овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како ћете поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Како треба поступити приликом наиласка возилом на овлаштено лице које у вашем смјеру кретања даје знак као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

41. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици уколико аутомобилом скрећете удесно?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

42. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

43. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

44. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

45. Како треба поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

46. У саобраћајној ситуацији као на слици, плави путнички аутомобил:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

47. Како треба поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

48. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

49. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

50. Kako treba postupiti vozač putničkog automobila u saobraćajnoj situaciji kao na slici ako se vozač autobusa uključuje u saobraćaj sa stajališta?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/50
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.