1. Дигитални тахограф је:

2. Зимску опрему за возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 кг и аутобусе чине? (више тачних одговора)

3. Ако је одговарајућом методом утврђено да возач у крви има 0,2 г/кг, сматра се да је под дејством алкохола уколико управља возилом: (више тачних одговора)

4. Седмично вријеме вожње не смије бити дуже од?

5. На товарном сандуку теретног моторног возила дугом 9 м превозе се жељезничке шине које се континуирано ослањају на под товарног сандука. Терет је правилно утоварен ако: (више тачних одговора)

6. Да ли се на возила смију постављати гуме са ексерима?

7. Kад се ван насеља, на јавном путу са једном саобраћајном траком за саобраћај возила у једном смијеру, креће колона возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг или чија је дужина већа од седам метара, возачи су дужни да између сваког од тих возила држе одстојање од:

8. Уређај за давање звучних сигнала уграђен на моторна возила која спадају у категорију/подкатегорију Д и Д1, мора производити звукове јачине најмање:

9. Возач не чини повреду прописа ако терет на возилу којим управља прелази најудаљенију тачку на предњој страни возила: (више тачних одговора)

10. Моторна и прикључна возила морају бити обиљежена знаком за означавање спорих возила, ако се због конструкцијских разлога, на равном путу не могу кретати брзином већом од:

11. Вуча неисправног возила које је натоварено опасним материјама, обавља се помоћу:

12. Удвојена посада је:

13. Брзина кретања за аутобусе, кад се крећу аутопутем ограничава се на:

14. Укупно акумулирано вријеме вожње током 14 дана узастопно не смије бити дуже од:

15. Ако терет на моторном или прикључном возилу са бочне стране прелази више од 20 цм вањску ивицу предњег или задњег свјетла за означавање возила мора се, ноћу, као и дању у случају смањене видљивости, означити свјетлом и катадиоптерима који:

16. Да ли се у затвореном простору возила које се не може отворити изнутра смију превозити лица?

17. Ако се на путу крећу два или више возила која превозе опасне материје, одстојање између тих возила не смије бити мање од:

18. На теретном возилу у простору за смјештај терета може се превозити:

19. Терет на возилу треба бити распоређен и, према потреби, причвршћен и покривен тако да: (више тачних одговора)

20. Да ли терет у расутом стању, кад се превози на јавном путу, мора бити прекривен на одговарајући начин како би се спријечило расипање терета?

21. Возач теретног моторног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг прије почетка свога радног дана мора имати непрекидан одмор од најмање:

22. У случају кад возило није опремљено тахографом, а исто се користи за обављање унутрашњег линијског превоза путника на линијама укупне удаљености до 50 км, возач мора имати у возилу:

23. Висина моторних и прикључних возила, укључујући измјењиве надградње за прихватање терета као и свих уређаја који се при вожњи налазе на возилу, може имати максималну вриједност:

24. Тегљач је:

25. Возача на ванредни љекарски преглед рјешењем упућује:

26. Кад возач управља возилом које је опремљено аналогним тахографом, на захтјев овлаштеног лица мора показати:

27. Тахограф је уређај у возилу који биљежи: (више тачних одговора)

28. Редовни седмични одмор је:

29. Потврда о слободном времену је:

30. На трактору за вријеме вожње по јавном путу мора бити упаљено:

31. На коју опасност упозорава овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Како ћете поступити приликом наиласка возилом на овлаштено лице које у вашем смјеру кретања даје знак као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Шта означава црвена контролна лампица ако вам се упали за вријеме кретања возилом, као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. На коју опасност упозорава овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Два црвена трепћућа свјетла која се наизмјенично пале на саобраћајном знаку постављеном прије прелаза пута преко жељезничке пруге у нивоу, као на слици, упозоравају на: (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Шта забрањује овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

41. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

42. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

43. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ако се возач аутобуса укључује са аутобуског стајалишта у саобраћај. (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

44. Како требате поступити у саобраћајној ситуацији као на слици приликом приближавања раскрсници? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

45. Како требате поступити у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

46. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ако на раскрсници скрећете улијево док је на семафору упаљено зелено свјетло?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

47. У саобраћајној ситуацији као на слици правилно скретање удесно врши:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

48. Како ћете поступити ако се за вријеме управљања возилом нађете у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

49. Како ћете поступити, ако је аутобус, означен као на слици, заустављен на коловозу због уласка и изласка ђеце? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

50. Како требате поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/50
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.