1. Живот унесрећеног највише угрожава:

2. Оживљавање или реанимација је низ мјера и поступака које подузимамо да бисмо особу која не дише и код које срце не ради:

3. Код особе која је јако искрварила имамо:

4. Отворени прелом се карактерише:

5. Прву помоћ на лицу мјеста пружа

6. Основно правило при имобилизацији је:

7. Код артеријског крварења имамо:

8. Имобилизација је:

9. Дефиниција крварења је:

10. Прелом је:

11. Код удара електричне струје прво:

12. Алкохол изазива:

13. Човјек нормално дише:

14. Код опекотина правило 9 подразумијева:

15. Код реанимације однос дисања и масаже срца је:

16. Под опекотинама I степена подразумијева се:

17. Код механичке повреде ока смијемо радити:

18. У ком положају се повријеђени износи из аутомобила?

19. Код хемијске повреде ока не смијемо радити:

20. Шта је АЕД?

21. Код сумње на повреду унутрашњих органа и унутрашњег крварења, особу постављамо у положај:

22. Шта је “мачије око”

23. Карактеристике венског крварења су:

24. Губитак свијести се провјерава:

25. У ком положају се транспортује особа са повредом наткољенице?

Питање 1/25
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.