<< Повратак на страницу ауто школе

1. Прелаз алкохола у крв (ресорпција алкохола), заврши се?

2. Које радње није препоручљиво вршити за вријеме управљања моторним возилом у условима смањене видљивости?

3. Која је најмања дозвољена брзина кретања моторног возила на аутопуту?

4. Највећи дозвољени попречни нагиб пута износи:

5. Да ли је возачу забрањено да претиче возило које се приближава обиљеженом пјешачком прелазу, или које прелази пјешачки прелаз, или које је стало ради пропуштања пјешака на том прелазу?

6. Како ћете поступити са возилом у саобраћају у случају да на возилу откаже систем радне кочнице?

7. Шта се подразумијева под појмом „посебан објекат на путу“?

8. Шта се подразумијева под појмом „возило“?

9. У којој ситуацији за вријеме управљања возилом возач није дужан да поступи на начин одређен саобраћајним знаковима:

10. Дио површине пута намијењен првенствено за саобраћај возила, назива се:

11. За освјетљење пута возач моторног возила у правилу користи:

12. На раскрсници и на другом мјесту на којем је саобраћај регулисан уређајима за давање свјетлосних саобраћајних знакова, након гашења „зеленог свјетла“, упаљено „жуто свјетло“ има сљедеће значење:

13. Којим возилима имате право управљати уколико имате возачку дозволу Б категорије? (више тачних одговора)

14. Да ли се на аутопут смије укључити моторно возило које вуче друго моторно возило које због неисправности не може да се креће?

15. Којим поступцима возач угрожава безбједност саобраћаја? (више тачних одговора)

16. Из које саобраћајне траке ћете на раскрсници извршити скретање улијево ако управљате радном машином и крећете се једносмјерном улицом која има двије обиљежене саобраћајне траке?

17. Ако је возило којим се превозе дјеца заустављено на коловозу, на путу са двије саобраћајне траке, док дјеца улазе или излазе из возила, а ви том возилу долазите у сусрет, дужни сте:

18. Свјетло за вожњу уназад не смије освјетљавати пут на дужини већој од:

19. Колико возила у низу чини колону?

20. Које радње морате предузети прије вршења радње полукружног окретања? (више тачних одговора)

21. Којим возилима је забрањено кретање путем означеним овим саобраћајним знаком?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Тацан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Двострука испрекидана линија служи за обиљежавање:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Којим возилима је дозвољено кретање путем означеним овим саобраћајним знаком?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Које значење има знак који даје овлаштено лице на раскрсници?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Када ће возач који управља возилом које превози опасне материје користити овај знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како у саобраћајној ситуацији као на слици мора поступити возач возила број 2?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Којим возилима у саобраћајној ситуацији као на слици није дозвољен пролаз на раскрсници?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.