1. Испод слова „П” којим се обиљежава возило којим управља возач почетник мора бити исписан:

2. Уређај за управљање возилом мора бити поуздан и изведен тако да: (више тачних одговора)

3. Испод слова „Л” на таблици којом се обиљежава возило за оспособљавање кандидата за возача из управљања моторним возилом уписује се:

4. Основна боја знакова опасности је?

5. Возачка дозвола која се издаје лицу старијем од 65 година живота продужава се са роком важења од:

6. Уређај за вожњу уназад, кад је упаљен, мора освјетљавати пут свјетлом:

7. Издата вам је возачка дозвола за Ц1 подкатегорију. Којим возилима имате право управљати?

8. Возач који на провјери познавања саобраћајних прописа не покаже потребно знање може, на свој захтјев, приступити поново провјери:

9. Међународна возачка дозвола издаје се на период важења од:

10. Возачу којем је у року од једне године због учињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини одређено најмање 10 казнених бодова: (више тачних одговора)

11. „Брзи пут“, у правилу:

12. Којим возилима имате право управљати уколико имате возачку дозволу Б категорије? (више тачних одговора)

13. „Централни регистар“ је евиденција:

14. За вријеме управљања моторним возилом на аутопуту возач не смије: (више тачних одговора)

15. Радна машина по својим конструкционим особинама не може развити брзину већу од:

16. Свјетлосни саобраћајни знак „жуто трепћуће свјетло“ обавезује све учеснике у саобраћају:

17. „Стоп-свјетла“ не морају имати возила која на равном путу не могу развити брзину већу од:

18. Гђе се на путу постављају смјероказни стубићи са црвеним рефлектујућим катадиоптерима?

19. Како ће овлаштено лице поступити према возачу који одбије да се подвргне испитивању, односно стручном прегледу на који је упућен ради провјеравања да ли има алкохола у организму или да ли показује знакове поремећености изазаване дејством алкохола?

20. Појам „саобраћајна трака“ подразумијева се:

21. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Како ћете поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Која возила се обиљежавају знаком као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Које значење има овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Како ћете поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Којим возилима је дозвољено кретање путем означеним овим саобраћајним знаком? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како у саобраћајној ситуацији као на слици мора поступити возач возила број 2?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Како у саобраћајној ситуацији као на слици мора поступити возач возила број 2?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.