1. Издата вам је возачка дозвола за А1 категорију. Којим возилима имате право управљати?

2. Казнени бодови се евидентирају у евиденцији возача на основу:

3. Рок важења возачке дозволе, у правилу, је:

4. Возачки испит из управљања моторним возилом за возача категорије Б полаже се:

5. Свјетлосни сноп „кратког свјетла“ освјетљава пут у дужини од:

6. Ако возач моторног возила и послије друге провјере познавања саобраћајних прописа не покаже довољно знање, не може да приступи даљњој провјери док не истекне рок од:

7. Пролажење возилом поред другог возила које се по истом коловозу креће из супротног смјера је:

8. Да ли возило ауто-школе у којем се обавља оспособљавање и полагање испита из управљања моторним возилом за категорију Б мора имати у опреми и апарат за гашење пожара?

9. Учесталост трептања показивача смјера треба, у правилу, износити:

10. Највећа дозвољена количина алкохола у крви за возаче који имају мање од 3 године возачког искуства је:

11. Лака приколица је:

12. Међународна возачка дозвола издата у БиХ:

13. У ком случају ће возачу бити одузета возачка дозвола у трајању од 30 дана?

14. Под појмом „највећа дозвољена маса“ возила је:

15. Да ли се у саобраћају смије користити возачка дозвола за коју је издат дупликат?

16. Моторним возилом смије да се вуче само прикључно возило које:

17. Испред колског улаза у зграду, двориште или гаражу возач не смије да:

18. Пјешак може прећи пут мимо обиљеженог пјешачког прелаза ако је он удаљен више од:

19. Најмања допуштена дубина канала на газној површини пнеуматика за путничка возила је:

20. Лице које има право да управља моторним возилом без посједовања возачке дозволе је:

21. Којим возилима није дозвољено кретање путем означеним овим саобраћајним знаком?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Шта забрањује овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Која возила се обиљежавају ознаком као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015. | powered by reDizajn.ba