1. да ли је дозвољено претицати низ возила који чине двије радне машине, један трактор и два бицикла?

2. На којој раздаљини од обиљеженог пјешачког прелаза возач не смије да заустави или паркира возило?

3. Саобраћајна трака за возила јавног градског превоза је:

4. Знакови по којима су дужни поступати сви учесници у саобраћају, морају се поново поставити након сваког укрштања путева, односно спајања са другим путем, и то:

5. Лице које управља запрежним возилом је?

6. Ако је возач због саобраћајне незгоде принуђен да заустави или паркира возило на обиљеженом пјешачком прелазу или на раздаљини мањој од 5 м од тог прелаза, у насељу, дужан је:

7. Возач не смије да заустави или паркира возило на раскрсници и на раздаљини од најближе ивице попречног коловоза мањој од:

8. Гђе се на путу постављају смјероказни стубићи са бијелим рефлектујућим катадиоптером?

9. Одстојање између вучног и вученог моторног возила ако се вуче помоћу ужета мора износити:

10. Која возила не смију да се крећу аутопутем?

11. да ли ознаке на коловозу спадају у саобраћајне знакове?

12. да ли је вученим возилом, осим лица које управља вученим возилом, дозвољено превозити друга лица?

13. Ако терет на возилу прелази више од једног метра, најудаљенију тачку на задњој страни возила, најистуренија тачка терета на возилу мора бити означена:

14. да ли возач који управља возилом кроз тунел смије да заустави возило у тунелу?

15. да ли на јавном путу ван насеља са савременим коловозом за саобраћај у оба смјера на коме постоје само двије саобраћајне траке морају бити извучене ивичне линије?

16. Радња претицања и обилажења се, по правилу, обавља:

17. Трошкове премјештања возила, у случајевима кад је возило заустављено или паркирано на мјестима гдjе је то забрањено, сносе:

18. У којем случају ће возачу бити одузета возачка дозвола у трајању од 60 дана?

19. Привремена регистрација возила важи:

20. Гас, као погонско гориво за возила, је: (више тачних одговора)

21. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Шта може имати за посљедицу непоштовање овог знака?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Којим возилима није дозвољено кретање путем означеним овим саобраћајним знаком?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Која возила се обиљежавају ознаком као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.