1. На јавном путу ван насеља, у случају потребе заустављања или паркирања возила возач је дужан, зауставити или паркирати возило ван коловоза:

2. Ако се поред коловоза налазе дjеца која не обраћају пажњу на кретање возила, возач је дужан: (више тачних одговора)

3. На којој удаљености од прелаза пута преко жељезничке пруге у нивоу се поставља саобраћајни знак „Андрејин крст“?

4. Возач возила коме је дат знак за претицање са његове лијеве стране дужан је: (више тачних одговора)

5. Пјешак који гура бицикл по коловозу мора се кретати:

6. Возач је дужан да пропусти сва возила која се крећу путем на који се укључује са возилом: (више тачних одговора)

7. Организована колона пјешака, када се креће по коловозу, мора да се креће:

8. На раскрсници или у сусрету са другим возилом, возач је дужан пропустити возило:

9. да ли је испред линије заустављања на коловозу обавезно исписивање ријечи „СТОП”?

10. Ако саобраћајним знаком није другачије одређено, на путу у насељу, возач не смије управљати возилом брзином већом од:

11. Опрема, знакови и ознаке за означавање радова, препрека и оштећења коловоза спадају у:

12. Возач који намјерава да на путу, возилом којим управља, изврши радњу скретања удесно смије започети такву радњу само: (више тачних одговора)

13. У којем периоду возач може преузети привремено одузету возачку дозволу од органа чије је овлаштено лице дозволу одузело?

14. Како треба поступити возач возила који наилази на заустављен аутобус на коловозу са двије саобраћајне траке у који улазе или излазе путници?

15. да ли је возач мотоцикла дужан правилно користити заштитну кацигу за вријеме вожње мотоциклом?

16. Како треба поступити возач кад прилази возилом обиљеженом пјешачком прелазу на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање свјетлосних саобраћајних знакова нити знаковима овлаштеног лица?

17. Колика је највећа дозвољена ширина приколице коју вуче мотоцикл, мопед и други двоточкаш?

18. Како су дужни поступати пјешаци ако им у сусрет долази возило са правом првенства пролаза?

19. да ли се на знаковима туристичке сигнализације могу користити симболи који се употребљавају на саобраћајним знаковима из групе знакова обавјештења?

20. Носивост је дозвољена маса до које возило смије да се оптерети:

21. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?(више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Које значење имај овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Тачан назив саобраћајног знака је:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка учесника у саобраћају на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Како ћете поступити на раскрсници на којој је саобраћај регулисан свјетлосном саобраћајном сигнализацијом као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како ћете поступити на раскрсници у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. да ли је у саобраћајној ситуацији као на слици дозвољено извршити радњу полукружног окретања возилом којим управљате?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Како ћете поступити на раскрсници у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.