1. Власник возила, ако не продужи регистрацију возила у року од 30 дана од дана истицања важења потврде о регистрацији, дужан је да врати регистарске таблице надлежном органу:

2. На путу у насељу возач смије да управља возилом брзином: (више тачних одговора)

3. Технички преглед моторних и прикључних возила обавља се:

4. Мијењање саобраћајне траке је:

5. За вријеме управљања возилом које је означено „пробним“ таблицама возач мора имати код себе:

6. На аутопуту возач не смије да управља возилом које се креће: (више тачних одговора)

7. Возач који је млађи од 21 године старости или који има мање од три године возачког искуства сматраће се да је под дjеловањем алкохола ако му количина алкохола у крви износи: (више тачних одговора)

8. У возачку дозволу уписују се:

9. Возач који се затекне или наиђе на мјесто саобраћајне незгоде дужан је да на захтјев овлаштеног лица:

10. Смањена видљивост постоји када:

11. Учесник у саобраћајној незгоди у којој је настала већа материјална штета дужан је да: (више тачних одговора)

12. Сва моторна возила старости двије и више година, ради учествовања у саобраћају на јавном путу, подлијежу обавези редовног техничког прегледа:

13. Возачи возила која се крећу прелазом пута преко жељезничке пруге у истом нивоу кад свјетла на прелазу нису упаљена дужни су то чинити:

14. Саобраћајна трака за убрзавање је:

15. Свјетла за маглу која се налазе на задњој страни возила морају бити:

16. Саобраћајна трака за принудно заустављање возила је:

17. Возач је дужан када се креће путем ван насеља, прије уласка у непрегледну кривину: (више тачних одговора)

18. Мања материјална штета је:

19. Моторно возило које на путу вуче друго неисправно моторно возило:

20. Лице које се затекне или наиђе на мјесто саобраћајне незгоде у којој има повријеђених:

21. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Како треба поступити наиласком на ове ознаке на коловозу? (više tačnih odgovora)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Како треба поступити наиласком на ове ознаке на коловозу?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Тачан назив саобраћајног знака је?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Које возило ће у саобраћајној ситуацији као на слици посљедње проћи кроз раскрсницу?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Како треба поступити у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ако кретање возилом настављате право, на раскрсници путева исте важности на којој уређаји за давање свјетлосних саобраћајних знакова нису у функцији? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. У саобраћајној ситуацији као на слици возач возила које се налази у средњој саобраћајној траци: (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. У саобраћајној ситуацији као на слици, возач камиона приликом вршења радње кретања возилом уназад мора да се креће:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Којој врсти саобраћајних знакова припада постављени саобраћајни знак на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Како треба поступити у саобраћајној ситуацији као на слици ако возилом пролазите поред два постављена саобраћајна знака?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. У саобраћајној ситуацији као на слици учесници у саобраћају ће проћи кроз раскрсницу сљедећим редослиједом:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.