1. Vозачка дозвола издаје се за управљање моторним и прикључним возилима која се разврставају у: (више тачних одговора)

2. Возила са правом првенства пролаза су: (више тачних одговора)

3. На путевима резервисаним за саобраћај моторних возила и брзим путевима (ван насеља) возач не смије возилом да се креће: (више тачних одговора)

4. Возач који се возилом креће кроз тунел не смије: (више тачних одговора)

5. Колики број казнених бодова се може одредити возачу моторног возила који је прекршајним налогом односно судским рјешењем кажњен за прекршаје кажњиве према одредбама Закона о основама безбиједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини?

6. За вријеме управљања моторним возилом дању, на возилу:

7. Улица може да има:

8. Возач који на путу сусретне возило или колону возила под пратњом и возач којег сустигне возило или колона возила под пратњом дужан је: (више тачних одговора)

9. Зона смиреног саобраћаја је:

10. Под појмом бициклистичка стаза подразумијева се:

11. Саобраћајна трака за успоравање је:

12. Возач који намјерава да се креће возилом уназад може да изврши ту радњу: (више тачних одговора)

13. У саобраћају на путу, по једну регистарску таблицу имају: (више тачних одговора)

14. Која је највећа дозвољена брзина кретања возилом на путевима у насељу, осим ако саобраћајним знаком није другачије одређено?

15. Кад управља моторним и прикључним возилом возач мора да има код себе: (више тачних одговора)

16. Европски извјештај о саобраћајној незгоди је:

17. На раскрсници и на другом мјесту на којем је саобраћај регулисан уређајима за давање свјетлосних саобраћајних знакова, „зелено трепћуће свјетло“ упозорава учеснике у саобраћају на: (више тачних одговора)

18. Да ли возило које је заустављено или паркирано на посебно одређеним мјестима на коловозу или ван њега или на улицама са слабијим саобраћајем мора имати упаљена свјетла?

19. Брзи пут је јавни пут који: (више тачних одговора)

20. Која је највећа дозвољена брзина кретања за аутобусе којима се обавља организовани превоз дjеце?

21. Како треба поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

22. Које значење има овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

23. Које значење има овај саобраћајни знак? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

24. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

25. Како ћете поступити наиласком на овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

26. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

27. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

28. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

29. Које значење има овај саобраћајни знак?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

30. Како треба поступити приликом наиласка возилом на овлаштено лице које у вашем смјеру кретања даје знак као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

31. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици уколико аутомобилом скрећете удесно?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

32. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

33. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

34. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

35. Како треба поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

36. У саобраћајној ситуацији као на слици, плави путнички аутомобил:

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

37. Како треба поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

38. Како ћете поступити у саобраћајној ситуацији као на слици? (више тачних одговора)

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

39. Који је редослијед проласка возила на раскрсници у ситуацији као на слици?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР

40. Како треба поступити возач путничког аутомобила у саобраћајној ситуацији као на слици ако се возач аутобуса укључује у саобраћај са стајалишта?

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР
Питање 1/40
Број бодова: 0

АУТО ШКОЛА 15. ЈАНУАР - © Онлине тестови за ауто-школу 2015.