Тестови за вјежбу

На сљедећим линковима можете скинути тестове и рјешења за вјежбање. Десни клик и саве таргет ас да скинете на локални рачунар или лијеви клик да се отвори у новом броwсеру. За преглед вам је потребан пдф реадер, уколико немате инсталиран можете га бесплатно преузети кликом овдје:

Комплетни тестови

Онлајн тестови

Уколико сматрате да сте спремни за "право" полагање, можете се опробати на нашој апликацији за "виртуелно" полагање тестова. Добићете као и на "правим" тестовима насумицно одабрано двадесет теоретских питања, десет питања из знакова и десет питања из области раскрсница. Такође, бодовање је на исти начин као и на "правим" тестовима, што значи треба вам 108 од максимално 120 бодова да бисте положили или 90% у процентима.

Напомена

За покретање апликације потребно је да имате инсталиран "Adobe Flash Player", уколико немате исти можете преузети бесплатно кликом на овај линк.

Саобраћајни знакови

Саобраћајни знакови су део саобраћајне сигнализације, којој припадају следеће категорије ознака:

■ ознаке на коловозу и тротоару
■ уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова
■ svetlosne oznake na putu
■ светлосне ознаке на путу
■ привремена саобраћајна сигнализација
■ друге ознаке на путу

Саобраћајни знаци се могу сврстати у три групе:

■ Знакови опасности (.pdf) *
■ Знакови изричитих наредби (.pdf) *
■ Знакови обавештења (.pdf) *

*саобраћајне знакове можете скинути на локални компјутер у Интернет експлореру десним кликом на линк поред и "save target as" или лијеви клик да директно отворите у постојећем интернет прегледнику путем неког од pdf читача (acrobat reader нпр).


Знаци изричитих наредби се даље могу разврстати у две групе:

■ zнакови забране и ограничења и
■ знакови обавезе

Уз саобраћајни знак може бити постављена допунска табла која је саствавни део саобраћајног знака и која ближе одређује његово значење. Саобраћајни знаци се постављају с десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила.

Ако на месту на коме се поставља саобраћајни знак, због густине саобраћаја, односно из других разлога, прети опасност да учесници у саобраћају неће правовремено уочити знак, саобраћајни знак се мора поставити и на супротној, левој страни пута, односно коловозне траке када су коловозне траке физички одвојене или изнад коловозне траке.